Observatielijst KIJK! - Gastouderopvang De Kikkertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Observatielijst KIJK!

Werkwijze
 
In de voorschoolse periode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen en hun latere schoolloopbaan. Kinderen maken in hun eerste twee levensjaren een enorme ontwikkeling door. Deze ontwikkeling vindt plaats in interactie met de omgeving, met andere mensen. Voor een aantal kinderen gebeurt dit hoofdzakelijk bij de ouders thuis. Als u besluit uw kind naar mij toe te brengen neem ik ook een deel van de taken van u als ouder over.
Ik wil uw kind zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling begeleiden. Door het gebruik van de methode "Uk & Puk", "Kiki" en de observatielijsten van KIJK! krijg ik een helder beeld van de ontwikkeling van uw kind en kan ik aansluiten bij de behoeften. Ook kan ik op deze manier een eventuele achterstand of voorsprong tijdig te signaleren en mijn handelen hierop afstemmen. Inzicht in het ontwikkelingsverloop krijg ik door uw kind over een langere periode te observeren in allerlei dagelijkse situaties. Om een goed en juist beeld te krijgen van het ontwikkelingsverloop gebruik ik de ontwikkelingslijnen van KIJK! Baby-Dreumes (van 0 t/m 3 jaar) en KIJK!Peuter (1,6 t/m 4,6 jaar)
 
De ontwikkelingslijnen in het Kijkvolgboekje worden voor uw kind bijgehouden wanneer uw kind minimaal 2 dagdelen per week komt. Komt uw kind minder dan is het voor mij niet haalbaar de totale ontwikkeling nauwgezet te volgen. Eén keer per jaar nodig ik u uit voor een gesprek hierover. Bijzonderheden over de ontwikkeling worden tussentijds besproken.
 
Hoe werkt KIJK!
Om inzicht te krijgen in het ontwikkelingsverloop van uw kind observeer ik uw kind over een langere periode in allerlei dagelijkse situaties. Hierbij gebruik ik de ontwikkelingslijnen die in KIJK! beschreven staan. Zo'n ontwikkelingslijn geeft voor elk ontwikkelingsaspect een beschrijving van de fases die een kind in zijn ontwikkeling doorloopt. Die fases worden in Kijk! mijlpalen genoemd. Ze geven mij houvast bij het inschatten van het ontwikkelingsniveau uw kind.
Het KIJK! Volgboekje wil ik 2 keer per jaar invullen en waar nodig tussentijds.
Hieronder ziet u wat er in het KIJK! Volgboekje beschreven staat.
 
 
 
 
 
 
 

Baby -DreumesPeuters 
Achtergronden
- Persoonsgegevens
- Bijzondere gebeurtenissen
- Specifieke omstandigheden   
   i/d  Gezinssituatie
- Persoonsgegevens
- Bijzondere gebeurtenissen
- Specifieke omstandigheden 
   i/d Gezinssituatie
Basiskenmerken
- Basiskenmerken
- Betrokkenheid
- Opvallende kenmerken
- Basiskenmerken
- Betrokkenheid
- Opvallende kenmerken
Ontwikkelingslijnen
- Sociaal- emotionele  
   ontwikkeling;
   Omgaan met zichzelf
   Omgaan met anderen
- Spraak en- Taalontwikkeling
- Motorische ontwikkeling;
   Grote motoriek
   Kleine motoriek
- Waarnemen en denken
- Sociaal- emotionele 
   onwtikkeling;
   Omgaan met zichzelf
   Omgaan met anderen
   Zelfredzaamheid
   Spelontwikkeling
- Spraak en- Taalontwikkeling
- Motorische ontwikkeling;
   Grote motoriek
   Kleine motoriek
   Tekenontwikkeling
- Cognitieve ontwikkeling
- Symboolverkenning;
   Ontluikende geletterdheid
   Ontluikende gecijferdheid 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu